آموزشگاه بهداشت اصناف رسالت


فهرست موارد

معرفی آموزشگاه

مقررات دریافت گواهی نامه

ثبت نام

 • دوره های در حال برگزاری
 • ارتباط با ما

  روش برگزاری دوره های آموزشی

 • دوره های آموزشی به دو صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می شود.
 • برای افرادی که به منظور شرکت در کلاس های آموزشی به آموزشگاه مراجعه می نمایند بایستی پرونده آموزشی تشکیل شود.

 • مدارک لازم جهت ثبت نام افرادی که دوره آموزش بهداشت عمومی را برای اولین بار می گذرانند:

 • یک برگ تصویر کارت ملی
 • یک برگ تصویر شناسنامه
 • دو قطعه عکس 3×4
 • پرداخت هزینه آموزش برابر تعرفه
 • کپی مدرک تحصیلی برای آموزش گیرندگان غیر حضوری

 • مدارک لازم جهت ثبت نام افرادی که قبلاً دوره آموزش بهداشت عمومی را گذرانده اند:

 • یک برگ فتوکپی کارت ملی
 • یک برگ فتوکپی شناسنامه
 • دو قطعه عکس 3×4
 • پرداخت هزینه آموزش برابر تعرفه
 • کپی مدرک تحصیلی برای آموزش گیرندگان غیر حضوری
 • مدرس باید در هر جلسه برابر فرم های مربوطه، حضور و غیاب نماید. اگر غیبت غیر موجه بیش از شش ساعت باشد ،آموزش گیرنده باید با پرداخت هزینه مجدد دوره آموزشی را بگذراند. در صورتی که غیبت موجه باشد فقط باید کلاس هایی را که غیبت داشته ، در دوره های بعدی جبران نموده و در آزمون شرکت نماید.


 • شرایط خاص آموزش گیرندگان:

 • افراد شاغل در واحد های مشمول آئین نامه اجرائی قانون اصلاحیه ماده13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، بهداشتی و اماکن عمومی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی و بالا تر هستند در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در کلاس و در صورت قبولی در امتحان پایان دوره که به صورت حضوری خواهد بود گواهی نامه دریافت کنند.
 • مبلغ اماکن 675000 ریال و مراکز 810000ریال می باشد ..

 • صفحه نخست | سایت های مرتبط  | ارتباط با ما