آموزشگاه بهداشت اصناف رسالت


فهرست موارد

معرفی آموزشگاه

مقررات دریافت گواهی نامه

ثبت نام

 • دوره های در حال برگزاری
 • ارتباط با ما

  مراحل دریافت گواهینامه

  برای دریافت گواهینامه آموزشی دوره بهداشت عمومی مراحل زیر باید صورت پذیرد:

 • ثبت نام در آموزشگاه به صورت حضوری
 • تماس تلفنی از طرف آموزشگاه و هماهنگی زمان برگزاری دوره.
 • شرکت در کلاس ها به مدت 24ساعت (معادل شش روز آموزشی) (افرادی که دارای مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر هستند می توانند دوره را به صورت غیرحضوری بگذرانند).
 • شرکت در امتحان و کسب حداقل 12 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت حضوری می گذرانند و 14 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت غیرحضوری می گذرانند (امتحان به صورت چهارگزینه ای پس از برگزاری آخرین کلاس برگزار میگردد و دارای 20 سوال بدون نمره منفی می باشد)
 • صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از شبکه بهداشت مربوطه

 • نکاتی در خصوص صدور گواهی نامه

 • مرجع صدور گواهی نامه آموزشگاه(با امضای مدیر آموزشگاه) می باشد.
 • مدت اعتبار گواهی نامه سه سال است و تمدید آن مشروط به گذراندن دوره های بازآموزی خواهد بود. اعتبار گواهی نامه دوره های بازآموزی نیز 3سال است و تمدید آن برای هر دوره 3ساله دیگر مشروط به گذراندن دوره باز آموزی می شود.
 • مدیر آموزشگاه برای داوطلبانی که دوره آموزش را با موفقیت گذرانده اند، از طریق وب سایت اعلا م نموده و برای آنان گواهی نامه آموزشی صادر می نماید.
 • شرکت در امتحان و کسب حداقل 12 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت حضوری می گذرانند و 14 نمره از 20 نمره برای افرادی که دوره را به صورت غیرحضوری می گذرانند (امتحان به صورت چهارگزینه ای پس از برگزاری آخرین کلاس برگزار میگردد و دارای 20 سوال بدون نمره منفی می باشد)
 • صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پس از کسب مجوز از شبکه بهداشت مربوطه

 • صفحه نخست | سایت های مرتبط  | ارتباط با ما