آموزشگاه بهداشت اصناف رسالت


فهرست موارد

معرفی آموزشگاه

مقررات دریافت گواهی نامه

ثبت نام

 • دوره های در حال برگزاری
 • ارتباط با ما

  قوانین شرکت در دوره آموزش بهداشت عمومی

  بر اساس بخشنامه 300د/12881 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

 • دوره های آموزشی به دو صورت حضوری و غیرحضوری برگزار می گردد.
 • مدارک مورد نیاز برای ثبت نام عبارتند از: دو قطعه عکس 3×4، فتوکپی کارت ملی و صفحه اول شناسنامه و کپی مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر برای آموزش گیرندگان غیرحضوری.
 • مدرس باید در هرجلسه برابر فرم شماره 9 حضور و غیاب نماید. اگر غیبت غیرموجه بیش از شش ساعت باشد، آموزش گیرنده باید با پرداخت تعرفه و ثبت نام مجدد دوره آموزشی را طی نماید. در صورتی که غیبت موجه باشدفقط باید کلاس هایی را که غیبت داشته را در دوره های بعدی جبران نموده و سپس در آزمون شرکت نماید.

 • شرایط خاص آموزش گیرندگان:

 • افراد شاعل در واحد های مشمول آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر هستند در صورت تمایل می توانند بدون شرکت در کلاس و در صورت قبولی در امتحان پایان دوره حضوری گواهینامه دریافت نمایند.

 • نحوه ارزشیابی:

 • آزمون توسط مدیر و برابر برنامه ارسالی برگزار خواهد شد
 • ارزشیابی پایان دوره براساس سوالات چهارجوابی که توسط مدرسین طراحی می گردد انجام می شود.
 • آموزش گیرنده در دوره حضوری باید حداقل 12 نمره از 20 نمره را کسب نماید. در غیر اینصورت موظف است مجدداً در آزمون شرکت نماید.
 • آموزش گیرنده در دوره غیرحضوری باید حداقل 14نمره از 20 نمره را کسب نماید. در غیر اینصورت موظف است مجدداً در آزمون شرکت نماید.
 • آزمون افراد بی سواد به صورت شفاهی انجام خواهد شد.
 • تنظیم صورتجلسه شامل اسامی شرکت کنندگان درآزمون ضروری است. یک نسخه درآموزشگاه و نسخه دیگر در مرکز بهداشت محل نگهداری خواهد شد.

 • صفحه نخست | سایت های مرتبط  | ارتباط با ما